Quy định

Quy định của công ty BIDU Việt Nam (đơn vị chủ quản website Shopvienquany.com)

Bằng việc ấn vào nút Mua trên website này, người dùng đồng ý với các điều khoản sử dụng và các quy định mà Shopvienquany.com đưa ra. Shopvienquany.com có quyền đưa ra các thay đổi trong điều khoản sử dụng, các quy định theo đúng Pháp luật Việt Nam và qui định của công ty mà không cần báo trước cho người dùng. Sau bất cứ thay đổi nào về điều khoản sử dụng và quy định mà người dùng vẫn tiếp tục sử dụng website Shopvienquany.com, coi như người dùng đồng ý hoàn toàn với các thay đổi đó.
 
Khi sử dụng website Shopvienquany.com và các dịch vụ mà nó cung cấp. Trong trường hợp có các sự cố về mạng Internet xảy ra ngoài tầm kiểm soát của Shopvienquany.com, Shopvienquany.com sẽ không chịu trách nhiệm cho việc mất dữ liệu có thể xảy ra. Shopvienquany.com sẽ luôn cố gắng để website và dịch vụ của mình luôn luôn hoạt động 24 giờ một ngày nhưng sẽ có những trường hợp website Shopvienquany.com cần được bảo trì, nâng cấp hay gặp sự cố ngoài ý muốn. Với những trường hợp đó, Shopvienquany.com sẽ không chịu trách nhiệm khi người dùng không thể truy cập website Shopvienquany.com.
 
Shopvienquany.com có toàn quyền thay đổi các điều kiện sử dụng hay các quy định, thể lệ liên quan tới từng mặt hàng cụ thể trên website.
 
Để đăng ký mua sản phẩm, người dùng phải là công dân Việt Nam và đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. 
  
Shopvienquany.com đảm bảo người dùng sẽ được quyền mua sản phẩm với đúng các chi tiết công bố trên website Shopvienquany.com khi người dùng đã đăng ký mua thành công.  
 
Các thắc mắc, khiếu nại cần được gửi cho Shopvienquany.com theo các hình thức liên lạc được công bố trên website Shopvienquany.com
Nano Curcumin
scroll